Дейности

Инженеринг
Проектиране, изграждане, програмиране и пускане в действие на PLC-базирани логически управления с  
различно ниво на сложност и функционалност в различни браншове на индустрията
Цялостно проектиране и изграждане на електрошкафове съдържащи честотно регулирани управления,  
контролери и визуализация
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на променливотокови сервозадвижвания  
базирани на компоненти с марката Lenze, осигуряващи функционалност като прецизно регулиране по  
скорост, позициониране, синхронно движение на оси, електронна гърбица (CAM)
Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на PLC-базирани управления на PVD вакуумни  
инсталации, както и на други технологични процеси във среда на висок и среден вакуум

Сервиз
Диагностика, подмяна, презареждане на настройки и възможност за доставка на честотни и серво  
регулатори Lenze (SMD, 8200, 8200vector, 9300, 8400, 9400) интегрирани на машини в експлоатация
Подмяна на остарели регулируеми постояннотокови задвижвания с еквивалентни асинхронни или серво  
такива

Консултации
Консултации в областа на честотно регулираните и серво задвижвания - подбор, метод на управление,  
оразмеряване, функционалност


Джи Ен Аутомейшън ЕООД
Джи Ен Аутомейшън ЕООД
4000, Пловдив, България
Елиезер Калев 6
Мейл: gn.automation@gmail.com
Copyright © 2014 by "GN Automation Ltd"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: gn.automation@gmail.com