Джи Ен Аутомейшън ЕООД,

създава и внедрява технически решения изцяло ориентирани  
към нуждите и изискванията на клиента в областа на  
автоматиката, системите за управление и задвижващата  
техника.  

Доверете се на опита и похватите натрупани в годините на  
работа за водещи български и европейски компании в областа  
на машиностроенето, задвижващата техника и индустриална  
автоматизация. Те се базират на реализирани проекти в  
различни браншове на промишлеността, както и на преминати  
специализирани курсове и обучения.

Открийте ползите на етап идейно решение, проектиране,  
реализация, сервиз или в целия период на създаване и  
експлоатация на машината Джи Ен Аутомейшън ЕООД да бъде  
на Ваша страна...
Новини
Джи Ен Аутомейшън ЕООД
4000, Пловдив, България
Елиезер Калев 6
Мейл: gn.automation@gmail.com
Джи Ен Аутомейшън ЕООД
Copyright © 2018 by "GN Automation Ltd"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: gn.automation@gmail.com